Jason Key January 16, 2018:  updated for 1/2018 [5cb48b0]
Jason Key June 23, 2017:  update size plots [5f23757]
Jason Key February 02, 2017:  Update size for 20170202 [ffaa356]
Jason Key December 05, 2016:  add size plot for detailed size info [82a5a6c]